У Львові 19-20.11.2018 відбувся міжнародний науковий конгрес за участі дослідників Польщі, Словаччини, Угорщини та України

П'ятниця, 07 грудня 2018 08:49 Автор  Євгеній Захарчук
Оцініть матеріал!
(2 голосів)

Міжнародна наукова взаємодія є ефективним засобом інтеграції України в європейський і світовий економічний та технологічний простори. Саме дієва інтеграція вітчизняної науки у глобальний вимір є перспективним шляхом удосконалення і нарощування наукового потенціалу.

logo 100NAN1mezhdunarodnoe sotrudnichestvo1


У рамках відзначення 100-річчя Національної академії наук України (27.11.2018) у Львові 19-20.11.2018 року відбувся міжнародний конгрес «Науковий потенціал Західного регіону України у контексті міжнародного співробітництва: сучасний стан і перспективи розвитку». У заходах наукового конгресу активну взяли участь вчені й освітяни партнерських інституцій Польщі, Словаччини, Угорщини.

Організатором заходу виступив Західний науковий центр НАН України і МОН України (Львів).

Logo ZNC 11

Організаційно й фінансово проведення міжнародного заходу підтримали Львівська обласна державна адміністрація та Львівська міська рада.

logo LODA 11Lviv LMR logo11

19.11.2018 конгрес українських та зарубіжних вчених розпочався привітаннями й виступами професора Зіновія Назарчука, голови Західного наукового центру НАНУ і МОНУ, та професора Генріка Собчука (Henryk Sobczuk), керівника «Представництва Польської академії наук у Києві» (Польща). У своїх виступах керівники української та польської академічних інституцій зазначили, що удосконалення двосторонніх відносин між Україною і Республікою Польща та й в інших багатосторонніх форматах у галузях науки та освіти мають значний потенціал і перспективи, служитимуть взаємовигідним двостороннім відносинам у контексті європейської історії та гармонізації сучасних етнокультурних і політичних пріоритетів сторін. Йозеф Затько (Jozef Zaťko), професор Європейського інституту післядипломної освіти (Словаччина), у своєму виступі окреслив важливість інтеграції української освіти й науки у європейський контекст, що сприятиме подоланню бар’єрів, створенню умов для глобальної взаємодії культур і цивілізацій, формуванню новітньої інноваційної парадигми.

IMG 34361

На фото професор Зіновій Назарчук,
голова Західного наукового центру НАНУ і МОНУ, під час участі в конгресі, 19-20.11.2018, Львів

IMG 3465 11

На фото професор Генрік Собчук (Henryk Sobczuk), керівник «Представництва Польської академії наук
у Києві» (Польща), під час виступу на конгресі, 19-20.11.2018, Львів

Надалі учасникам конгресу представлені для обговорення і дискусій матеріали наукових досліджень, що стосувалися, в основному, співробітництва іноземних й українських інституцій, перспективних напрямів досліджень. Зокрема, доповіді представили:
• професор Василь Кравців, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (Львів), котрий оприлюднив матеріал «Регіональна політика в Україні: актуальні проблеми та завдання економічної науки»;
• професор Еугеніуш Красовськи (Eugeniusz Krasowski), Люблінська філія Польської академії наук, виступив з дослідженням «Діяльність Філії ПАН у Любліні, 20-річчя з дня існування. Наукове співробітництво Комісії автомобільної, енергетичної індустрії та сільського господарства Філії ПАН у Любліні з університетами України»;
• професор Ласло Тот (Laszlo Toth), Інститут логістики та промислової інженерії (Угорщина), представив наукове повідомленння «Факти та цифри у західноукраїнсько-угорському науковому співробітництві в інженерних секторах»;
• професор Микола Литвин, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (Львів), оголосив наукову інформацію «Львів історичний: наукові осередки і школи, здобутки та перспективи досліджень»;
• професор Юзеф Колодзей (Jozef Kolodziej), Люблінська філія Польської академії наук, оприлюднив матеріал «Співпраця Комітету з агрометеорології та прикладної кліматології Філії ПАН у Любліні з науковими установами в Україні»;
• професор Юрій Головач, Інститут фізики конденсованих систем НАН України (Львів), представив наукове повідомлення «Фізика складних систем: досвід міжнародної співпраці в умовах фінансової скрути»;
• професор Уляна Садова, Національний університет «Львівська політехніка», виступила з матеріалами дослідження «Міграція в умовах глобальних і національних викликів ХХІ століття: український контекст».
20.11.2018, на наступний день роботи міжнародного конгресу, заходи продовжились на різних локаціях академічних закладів уже в форматах наукових круглих столів-дискусій. Так, у Західному науковому центрі НАНУ і МОНУ відбувся захід «Україна та сусіди: історична спадщина, геополітичні ризики і перспективи» (організатор та модератор професор Микола Литвин, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України). В дискусіях активну участь взяли, окрім українських представників, вчені «Представництва Польської академії наук у Києві» (Польща) та Жешівського університету (Жешів, Польща).

IMG 34751

Під час обговорень на круглому столі-дискусії
«Україна та сусіди: історична спадщина, геополітичні ризики і перспективи», 19-20.11.2018, Львів

Цього ж дня в ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України» у ході заходу обговорювали «Проблеми та перспективи сталого розвитку регіонів України в контексті євроінтеграційних процесів». Метою круглого столу було представлення та обговорення результатів досліджень, здійснених науковцями академічних установ Києва, Львова та Ужгорода в рамках виконання Цільової програми наукових досліджень Відділення економіки НАН України «Траєкторія сталого розвитку України до 2030 року». У роботі круглого столу взяли участь науковці Інституту розвитку села та землеробства Польської академії наук (Варшава, Польща).

Також 20.11.2018 за модераторства професора Андрія Сибірного, Інститут біології клітини НАН України, учені та освітяни продуктивно працювали в ході наукового круглого столу-дискусії «Проблеми та перспективи розвитку біологічних, медичних, сільськогосподарських наук та біотехнологій в Західному регіоні України», де опрацьований широкий спектр актуальних проблем тематики заходу.

IMG 3485 111

Під час наукового обговорення на міжнародному заході (модератор Андрій Сибірний,
директор Інституту біології клітини НАН України), 19-20.11.2018, Львів

Важливо зазначити, що зазначені міжнародні наукові заходи є дієвою платформою для продуктивного обговорення й спілкування, обміном досвідом між авторитетними вченими, дослідниками і молодими науковцями, що працюють на розвиток науки та освіти інституцій Україні та їх зарубіжних партнерів. Учасниками засідань відзначена конструктивна робота під час міжнародних заходів. За результатами отриманих й опрацьованих рекомендацій передбачається підготувати низку публікацій та науково-аналітичних матеріалів, які будуть надіслані центральним й регіональним органам влади для врахування в діяльності останніх.

За матеріалами
Західного наукового центру НАН України і МОН України (Львів)